ส.ชัยสวัสดิ์ ประกาศวันหยุด วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เปิดให้บริการปกติ วันที่ 15 สิงหาคม 2565ส.ชัยสวัสดิ์ ประกาศวันหยุด
วันศุกร์ที่ 12  สิงหาคม 2565 
เปิดให้บริการปกติ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับ