ส.ชัยสวัสดีปีใหม่ ๒๔๖๑ หยุดวันเสาร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๒ ม.ค. ๖๑ เปิดให้ใช้บริการปกติ วันที่ ๓ ม.ค. ๖๑ส.ชัยสวัสดีปีใหม่ ๒๔๖๑
หยุดวันเสาร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๐ ถึง วันอังคารที่ ๒ ม.ค. ๖๑ 
เปิดให้ใช้บริการปกติ วันที่ ๓ ม.ค. ๖๑ย้อนกลับ