ถ่วงล้อ และ ถ่วงล้อประชิด( จี้ล้อ )ถ่วงล้อแบบธรรมดา คือการถ่วงล้อแบบถอดล้อออกมาถ่วง วีธีนี้ต้องขึ้นแม่แรงถอดน๊อตล้อนำล้อขึ้นเครื่องตรวจ ซึ่องเครื่องจะมีแกนหมุนล้อเพื่อหาตำแหน่งการสั่น

และรายงานตำแหน่งตะกั่ว


การถ่วงล้อแบบประชิดหรือจี้ล้อ คือการถ่วงล้อแบบไม่ต้องถอดล้อ ล้อจะยังคงติดอยู่กับรถใช้แม่แรงยกล้อให้ลอย นำเครื่องตรวจดันเข้าไปที่ยางรถยนต์ให้ล้อหมุน

ตามด้วยความเร็วสูง เครื่องจะรายงานตำแหน่งการสั่นและน้ำหนักตะกั่วที่ใช้ถ่วง


ย้อนกลับ