ตั้งศูนย์การตั้งศูนย์ล้อคือ ก่รทำให้ส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่างล้อและยาง ทำงานสัมพันธ์กันอย่างทุกต้อง ซึ่งจะทำให้รถวิ่งได้ตรง

 ไม่ดึงไปทางซ้ายหรือขวา           


ย้อนกลับ