โปรโมชั่นแรง! ซื้อยางพร้อมแม็กซ์ ในราคา 43,000 บาท ยาง 265/70-16 BF คู่กับ แม็กซ์ XD,เบสเล่โปรโมชั่นแรง!
ซื้อยางพร้อมแม็กซ์ ในราคา 43,000 บาท
ยาง 265/70-16 BF คู่กับ แม็กซ์ XD,เบสเล่
ใส่ได้เลยไม่ต้องยก 
รีบจองเลยจร้า 
0-2316-6778-9,081-5538222ย้อนกลับ