ส.ชัยสวัสดิ์ สุขสันต์วันตรุษจีน หยุดวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562สุขสันต์วันตรุษจีน
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ส.ชัยสวัสดิ์  หยุดวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดให้บริการปกติวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562ย้อนกลับ