คิดถึง⛰ก็ไปหา แต่ยานพาหนะไม่พร้อม จะไปได้ยังไง รออีกปะเดี๋ยวนะ ยานก็เสร็จแล้ว จะไปหา สะทีคิดถึง⛰ก็ไปหา
แต่ยานพาหนะไม่พร้อม จะไปได้ยังไง
รออีกปะเดี๋ยวนะ ยานก็เสร็จแล้ว จะไปหา สะทีย้อนกลับ