จัดส่งตามORDER ไกลแค่ไหน ส.ชัยสวัสดิ์ก็เหมือนอยู่ใกล้นิดเดียวจัดส่งตามORDER ไกลแค่ไหน 
ส.ชัยสวัสดิ์ก็เหมือนอยู่ใกล้นิดเดียวย้อนกลับ