3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
ส.ชัยสวัสดิ์ เปิดให้บริการปกติ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ย้อนกลับ