ฝนตกแรงมาก น้ําระบายไม่ทัน แป๊บเดียว 13-9-65 // 14:35น.ฝนตกแรงมาก น้ําระบายไม่ทัน แป๊บเดียว 
13-9-65  // 14:35น.


ย้อนกลับ