พร้อมออกไปตะกุย สินค้ามาแล้ว รอเจ้าของมารับจ้าพร้อมออกไปตะกุย 
สินค้ามาแล้ว รอเจ้าของมารับจ้า
Sorchaisawad
ส.ชัยสวัสดิ์
090 993 7278
https://maps.app.goo.gl/gYpnD36TSCNCyMMn6ย้อนกลับ