สู้สนิมแต่สนิมสู้กลับ.. ใช้งานมานานก็จะมีบ้างที่สนิมจะกินค่ะ ส.ชัยสวัสดิ์ ออฟโรดบางนาสู้สนิมแต่สนิมสู้กลับ.. 
ใช้งานมานานก็จะมีบ้างที่สนิมจะกินค่ะ 
ส.ชัยสวัสดิ์ ออฟโรดบางนา ย้อนกลับ