สินค้า >>วินซ์ ( Winch ) >> วินซ์ come up หรือ รอกสลิงติดรถ

วินซ์ come up หรือ รอกสลิงติดรถมอเตอร์ขนาด 5.6 แรงม้า ใช้ไฟ12V ทนต่อการใช้งานหนักให้กำลังฉุดลากพร้อมความเร็วรอบสูง ขดลวดออกแบบอย่างสมบูรณ์ 

สำหรับป้องกันและรองรับการทำงานหนักย้อนกลับ